UVMPS/SASAP Kontinuirana edukacija u maloj praksi

Udruženje veterinara male prakse Srbije 

i

Departman za veterinarsku medicinu Univerziteta u Novom Sadu

KONTINUIRANA EDUKACIJA U MALOJ PRAKSI

Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad

AMFITEATAR

23.12.2023.

Akreditacija SO VKS: 4 BODA

*

Prijava: elektronska ili 063 294 771

*

Kotizacija: UVMPS/SASAP članovi - besplatno

                   Ostali - 1500 din.

*

Podaci za uplatu kotizacije:

Primalac: Udruženje veterinara male prakse Srbije, Beograd

Svrha: Kotizacija Novi Sad za … (ime i prezime)

Tekući račun: 265-1100310006268-63

*

Kontakt: 

Sandra Dilkić DVM, poslovni sekretar

Mob. +381 63 294 771, sasap_posta@yahoo.com

Preuzmite PDF fajl