Kontinuirana edukacija u maloj praksi, Novi Sad, 22.12.2019.

*

Udruženje veterinara male prakse Srbije

Kontinuirana edukacija u maloj praksi

Novi Sad, 22. decembar 2019.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Radnička 20a

www.pzzp.rs

*

AKREDITACIJA - 4 BODA

*

Prijava do 18.12. na http://www.sasap.org.rs/sr/edukacije/prijava-za-edukaciju ili na 063 294 771.

*

Učešće

Besplatno - članovi SASAP-a

1000,00 dinara - ostali

*

Uplata

Primalac: Udruženje veterinara male prakse Srbije

Svrha: Kotizacija za … ime i prezime

Suma: 1000,00 dinara

Tekući račun: 265-1100310006268-63

*

KONTAKT

Mob. 063 294 771, sasap_posta@yahoo.com

Preuzmite PDF fajl