FECAVA stipendija za putovanje 2018.

Ova stipendija omogućava grupama veterinara praktičara iz različitih delova Evrope da uzajamno posete jedni druge i provedu zajedno nekoliko dana tokom kojih će steći uvid u način rada i iskustva kolega koji pripadaju drugačijem kulturnom okruženju. Ova razmena je moguća samo u okviru zemalja čije su asocijacije članice FECAVA i samo za veterinare koji su članovi SASAP-a.

Ukupni iznos stipendije je 2000 eura, koji je obezbedio sponzor, LABOKLIN (jedna od vodećih veterinarskih laboratorija u svetu).

Rok za prijavu za narednu godinu je 15. april 2018. godine.

Kako to u praksi funkcioniše? Potrebno je da se dogovori grupa (najmanje dva veterinara praktičara) koja bi želela da otputuje na određenu destinaciju. Idealno bi bilo da ste već u kontaktu sa kolegama iz zemlje u koju želite da putujete i da zajedno sa njima podnesete prijavu. Bez obzira na to da li imate neke kontakte, predstavnik FECAVA -e u zemlji koja je vaš izbor će se potruditi da organizuje kolege koje će biti spremne da vas ugoste. Ukoliko dobijete stipendiju, putovaćete u zemlju koja je vaš izbor u roku od 6 meseci i tada dobijate polovinu iznosa – 1000 evra. U roku od godinu dana od odobrenja stipendije, morate biti spremni da ugostite kolege koje su bili vaši domaćini. Tada se isplaćuje drugi deo stipendije, kolegama koji će putovati do vas.

FECAVA ne snosi nikakvu odgovornost koja se odnosi na detalje prevoza, smeštaja, putnog osiguranja i sl. – ona samo isplaćuje novac koji će svaka grupa koja učestvuje u razmeni iskoristiti na način koji smatra podesnim.

Prijave slati na sledeću adresu: FECAVA Headoffice (info@fecava.org ), a kopije na Lea Kreszinger (kreszinger@gmail.com) i Dita Stalte (lvbmdzvs@gmail.com). Prijava treba da bude u formi kratkog motivacionog pisma i da sadrži jasno izraženu želju gde želite da putujete. Možda budete morali naknadno da pošaljete još informacija, ukoliko to bude zahtevano. Izbor dobitnika stipendije vrši odbor sačinjen od predstavnika FECAVA i sponzora.

Za detaljnije informacije sledite link: http://www.fecava.org/en/travel-scholarship ili pišite na sasap_posta@yahoo.com

Preuzmite PDF fajl