SIVEMAP 2023 kongres

Udruženje veterinara male prakse Srbije

SIVEMAP XVII

17 - 19. novembar 2023.

BEOGRAD

HOTEL M - Bulevar oslobođenja 56a

www.hotel-m.com

*

PREDAVAČI - CV

*

*

PRIJAVA

ili

+381 63 294 771

*

KOTIZACIJE

*

Podaci za uplatu kotizacije:

Primalac: Udruženje veterinara male prakse Srbije

Svrha: Kotizacija SIVEMAP 2023 za … (ime i prezime)

Tekući račun: 265-1100310006268-63

*

Podaci za uplatu članarine (važi iz 2022):

Svrha: SASAP članarina za ... (ime i prezime)

Primalac: Udruženje veterinara male prakse Srbije

Suma: 6.000,00 RSD

Tekući račun: 265-1100310006268-63

*

Kontakt:

Sandra Dilkić DVM, poslovni sekretar

Mob. +381 63 294 771, sasap_posta@yahoo.com