Publikacije

Radove za SASAP Bilten slati na sasap_posta@yahoo.com.

PRIKAZ SLUČAJA - UPUTSTVO

Prikaz slučaja treba da sadrži sledeće informacije u vidu izdvojenih poglavlja sa sledećim podnaslovima:

 1. Opis pacijenta (nacional): vrsta, rasa, pol, starost, telesna masa;
 2. Predhodna istorija: potrebno je navesti predhodna oboljenja ili tretmane koje saznajemo iz anamneze ili su deo naše arhive, ukoliko imaju veze sa trenutno aktivnim problemom (Primer: „Vredno je pomena da je kuja operisana od tumora mlečne žlezde“, ako je prikaz slučaja kašalj ili dispnoja uzrokovani neoplazijama na plućima. Ukoliko je prikaz prelom femura, ova predhodna operacija nije vredna pomena);
 3. Anamneza: neposredan razlog zbog čega je pacijent doveden na pregled, podaci dobijeni odgovaranjem vlasnika na naša pitanja;
 4. Klinički pregled: navesti obavezno trijas, a dalje samo promene na organskim sistemima važne za prezentaciju slučaja. Za ostalo navesti „bez promena“;
 5. Lista problema: znaci bolesti ili simptomatske dijagnoze koje su ustanovljene na pregledu ili proističu iz anamneze (Primer: ascites je simptomatska dijagnoza proistekla iz pregleda, a poliurija - polidipsija problem definisan anamnezom);
 6. Specijalna ispitivanja i nalazi, dijagnoze specijalnih pregleda: laboratorija, dijagnostika slikom itd;
 7. Dijagnoza ili suspektna dijagnoza;
 8. Preduzeto lečenje: kod konzervativnih tretmana navesti generičko ili generičko i (u zagradi) fabričko ime leka, doze, način aplikacije; kod hirurškog tretmana navesti samo metodu (nema potrebe za navođenjem korišćenih instrumenata i detaljnog opisa hirurške tehnike ukoliko je ona opisana u literaturi i/ili udžbenicima);
 9. Ishod;
 10. Zaključak i diskusija (opciono);
 11. Zahvalnica (opciono);
 12. Literatura (opciono).

Poželjno je da svaki deo teksta bude propraćen adekvatnim originalnim fotografijama ili ilustracijama (jpg format).

Ukoliko navodimo tuđu dokumentaciju, obavezno navesti izvor.

Rukopis treba da bude napisan u običnom, neformatiranom Word dokumentu, font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5.

Naslovna strana

- Naslov na srpskom i engleskom

- Puno ime i prezime autora

- Ordinacija – ustanova gde autor radi

- Kontakt informacije autora za korespondenciju: adresa, telefon i e-mail.

Primer

Prikaz slučaja „Šećerne bolesti“ kod mačke

Diabetes mellitus in a cat – case report

Marko Marković1, Petar Petrović2

1Veterinarska ambulanta „MM“

2Veterinarska ambulanta „PP“

Marko Marković, Veterinarska ambulanta MM, Trg Slobode 1, 11000 Beograd, Srbija

tel: +381 11 1111111, e-mail

Druga strana

Kratka biografija autora (fakultet i godina diplomiranja, ostvareno naučno i/ili stručno usvaršavanje, oblast(i) stručnog interesovanja).

Fotografija autora poslata posebno u jpg formatu

Od treće strane sledi tekst prikaza

Dodatne napomene:

Tabele

Nalaze se u tekstu, treba da budu označene rednim brojem i da sadrže naslov. Ukoliko su u tabeli prikazani laboratorijski rezultati, tabela treba da sadrži i korišćene referentne vrednosti. Jedinica u kojoj su vrednosti izražene treba da stoji uz sam brojčani rezultat.

Slike

Šalju se u posebnom fajlu. Fajl treba da nosi naslov Legenda. Slike treba poslati u jpg formatu u visokoj rezoluciji. Svaka slika treba da ima redni broj u nazivu. Ukoliko je objašnjenje za slike u samom tekstu prikaza, onda se u tekstu navodi koji broj slike je u pitanju. U slučaju da ide zasebno objašnjenje ispod svake slike, u fajlu sa slikama formirati word dokument gde će biti navedena objašnjenja koja odgovaraju brojevima slika (na pr. Slika br. 1: objašnjenje).