Postani član

Članovi Udruženja veterinara male prakse (UVMPS/SASAP) mogu postati svi doktori veterinarske medicine iz zemlje ili inostranstva.

UVMPS/SASAP ima za cilj stručno i poslovno organizovanje veterinara koji se bave veterinarskom medicinom kućnih ljubimaca i jedina je strukovna organizacija u Srbiji koja se bavi isključivo veterinarskom medicinom kućnih ljubimaca.

  Članstvo u udruženju vam omogućava:

  - članstvo u FECAVA (Federacija evropskih udruženja veterinara male prakse)

  - članstvo u WSAVA (Svetsko udruženje veterinara male prakse)

  - povlašćenu cenu za učestvovanje na edukacijama i svim skupovima koje organizuje UVMPS/SASAP, FECAVA, WSAVA

  - posebne uslove za kompletnu izdavačku delatnost Udruženja

  - povlašćenu cenu za učestvovanje na edukacijama, radionicama i kursevima koje organizuju partneri Udruženja

  - besplatan Bilten UVMPS dva puta godišnje

  - ekskluzivni pristup sadržajima na UVMPS internet stranici

  - ekskluzivni pristup sadržajima na FECAVA internet stranici

  - aktivno učestvovanje u stručnim sekcijama, radnim grupama i projektima Udruženja

  - kreativnu komunikaciju i razmenu stručnih informacija sa kolegama koji se bave ovim segmentom veterinarske medicine

  - mogućnost da iznesete svoje ideje o unapređenju veterinarske medicine malih životinja kroz stručne predloge i sugestije koje su inicijative za promene na bolje

  - kvalitetnu razmenu informacija iz oblasti zakonske regulative i poslovanja veterinarskih praksi

  - mogućnost da aktivno učestvujete u promeni poslovnog okruženja u kome rade veterinari koji se bave malom praksom

  - redovno informisanje o pitanjima od značaja za kućne ljubimce i malu praksu.

Procedura učlanjenja

Da biste postali član, potrebno je da popunite Pristupnicu za učlanjenje i uplatite članarinu (članarina važi za kalendarsku godinu).

Molimo Vas da Pristupnicu za učlanjenje dostavite pre uplate članarine.

*

Podaci za uplatu članarine za 2024. godinu

Svrha: Članarina ... (ime i prezime)

Primalac: Udruženje veterinara male prakse Srbije, Beograd

Suma: 6000 RSD

Tekući račun: 265-1100310006268-63

Pristupnica za učlanjenje

Lični podaci

Poslovni podaci