O nama

Udruženje veterinara male prakse Srbije je dobrovoljno, samostalno i neprofitno strukovno udruženje građana čiji je osnovni cilj stručno i poslovno organizovanje veterinara koji se u okviru svoje delatnosti isključivo ili delimično bave veterinarskom medicinom kućnih ljubimaca.


ISTORIJAT

Udruženje veterinara male prakse Srbije je udruženje osnovano kao Jugoslovensko udruženje veterinara male prakse (eng. YASAP) 25. maja 1995. godine, u Beogradu, u toku simpozijuma “ Male životinje - život i zdravlje ”.

Za prvog predsednika izabran je Dr Nikola Popović, potpredsednici su bili Dr Jugoslav Vasić i Dr Đorđe Stevanović, a sekretar Dr Nebojša Štaljonić. Osnovna ideja bila je bolje organizovanje veterinara praktičara koji se bave malim životinjama, unapređenje stručnog rada i uključivanje u međunarodne stručne i naučne organizacije. Na skupštini Federacije evropskih udruženja veterinara male prakse (FECAVA), održanoj 27. oktobra 1995. u Briselu, udruženje je postalo punopravni član.

Do avgusta 2005. godine, udruženje je delovalo pod okriljem Veterinarske komore Srbije. Od 18. avgusta 2005. godine je zakonski registrovano kao strukovno udruženje u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Za predsednika udruženja izabran je Denis Novak, DVM MRVCS.

Na sednici Skupštine UVMPSCG 19. novembra 2006, na predlog UO, a kao posledica promene imena države, prisutni članovi udruženja su jednoglasno odlučili da se promeni naziv udruženja u Udruženje veterinara male prakse Srbije, UVMPS (eng.-Serbian association of small animal practitioners - SASAP). Promena naziva udruženja je verifikovana rešenjem nadležnog republičkog Ministarstva.

* * *

ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

SKUPŠTINA - svi punopravni članovi

PREDSEDNIK - Denis Novak

UPRAVNI ODBOR 

Denis Novak 

Rastko Belić 

Biljana Čolaković

Milan Petrović

Ljubomir Ćurčin

Ana Vukićević

Vladimir Ćurčić