FAQ

> Da li članstvo u UVMPS važi za kalendarsku godinu za koju je plaćena članarina ili važi od datuma uplate do istog datuma naredne godine?

  Članstvo u UVMPS važi za kalendarsku godinu za koju je plaćena članarina.