ESDA Beograd 2018

Drage kolege,

Šesti dana dirofilarije, sa Angiostrongilus forumom, će se održati u Beogradu, od 5. do 7. jula 2018. godine. Posebno je interesantan predkongresni dan – klinička radionica – gde možete steći veoma praktična znanja vezana za dijagnostiku i procenu ovih parazitskih bolesti. Za registraciju pratite sledeći link:

https://www.esda.vet/registration/

Nenad Milojković DVM

+381641116636