Edukacije

Udruženje veterinara male prakse Srbije i kompanija “Bayer”

Kontinuirana edukacija u maloj praksi

Novi Sad, 23. decembar 2018.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Radnička 20a

www.pzzp.rs

9:00 – 10:00   Registracija
10:00 - 10:30   Nenad Milojković - Zanemarene neintestinalne nematode kod pasa i mačaka
10:30 - 11:00   Nenad Milojković - Lajšmanioza pasa - nije više egzotična bolest
11:00 - 11:30   Dubravka Bošković - Bayer sponzorisano predavanje
11:30 - 12:00   Pauza za kafu
12:00 - 13:00   Ljubomir Ćurčin - Gastrointestinalni paraziti kod pasa i mačaka

13:00 - 14:00   Goran Cvetković - Kako izbeći 50% grešaka u praksi?
14:00 - 14:30   Pauza za ručak
14:30 - 15:30   Denis Novak - Gastrična dilatacija i torzija – korak po korak

15:30 - 16:00   Otvorene teme - aktuelnosti u praksi

Organizator zadržava pravo izmene programa.

*

Prijava do 20.12. na http://www.sasap.org.rs/sr/edukacije/prijava-za-edukaciju ili na 063 294 771.

*

Učešće

Besplatno- članovi SASAP-a

500,00 dinara - ostali

*

Uplata

Svrha: Kotizacija Novi Sad za ….. (ime i prezime)

Primalac: Udruženje veterinara male prakse Srbije

Suma: 500,00 dinara

Tekući račun UVMPS (Raiffeisen banka): 265-1100310006268-63

*

Udruženje veterinara male prakse Srbije - UVMPS

Vojvode Bogdana 25, lokal 4, 11120 Beograd

Mob. +381 63 294 771

sasap_posta@yahoo.com